5

آموزش عمومی پرداخت با ویزا کارت یا مستر کارت

برای پرداخت با ویزا کارت یا مستر کارت ( یا کارتهای پرداخت مشابه American express و یا discover ) نیازمند اطلاعات زیر می باشید: شماره 16 رقمی کارت (digits card number) نام دارنده کارت ( name on card / card holder name ) ( شکل شماره 1 ) تاریخ انقضای کارت ( expire date /[…]