صدور مستر کارت قابل شارژ
مستر کارت دو ساله قابل شارژ

لطفاً به منظور ثبت درخواست مستر کارت به موارد ذیل دقت فرمائید:

مستر کارت دو ساله قابل شارژ

  • هزینه صدور مستر کارت 80 دلار می باشد.
  • سقف شارژ روزانه 5000 دلار و سقف شارژ سالانه 30000 دلار آمریکا می باشد.
  • دارای کنترل پنل آنلاین ، قابلیت شارژ مجدد ، نوع پایه ارز دلار آمریکا
  • تمام فیلدهای مورد نظر را مطابق با اطلاعات پاسپورت خود بدقت پر نمائید.
  • تمام موارد خواسته شده را به زبان انگلیسی وارد نمائید .
  • پاسپورت دارای امضا و اعتبار بیش از 6 ماه باشد.
  • تصویر پاسپورت کامل و واضح باشد.
  • تحویل کارت تنها به خود صاحب کارت و یا وکیل قانونی وی امکان پذیر است.
  • هنگام صدور اولیه باید حداقل 100 دلار کارت شارژ شود.

نحوه محاسبه قیمت:

هزینه صدور مستر کارت قابل شارژ دو ساله معادل 80 دلار میباشد که به مبلغ مورد نظر شما برای شارژ اضافه میگردد. به عنوان مثال اگر شما نیاز به یک کارت با مبلغ 500 دلار داشته باشید در فرم زیر 580 دلار وارد نمائید و سیستم به صورت اتوماتیک وجه ریالی آن را محاسبه خواهد کرد.

جهت محاسبه مبلغ قابل پرداخت ریالی از فرمول زیر استفاده استفاده میشود:

 [موجودی + هزینه صدور(80 دلار)] *[قیمت روز دلار ارزان سفر] * [1.07 ( کارمزد 7 درصدی)]

در صورتی که تمایل دارید کارت برای شما ارسال گردد مبلغ 15000 تومان برای تهران (ارسال با پیک) و همچنین برای دیگر شهرها (ارسال با پست پیشتاز) ، به مبلغ نهایی محاسبه شده ریالی، اضافه نمائید. 

خرید ویزا کارت

محاسبه مبلغ قابل پرداخت ریالی

  • قیمت: 0 ریال