وزیر هند آمازون را تهدید می کند.
وزیر هند آمازون را تهدید می کند.Reviewed by ananayis on Oct 22Rating: 4.5وزیر هند آمازون را تهدید می کند.سیاستمداران هند همواره احساس احترام عمیقی برای شخصیت های تاریخی و نمادهای مهم ملی، پرچم ها، سرود ملی و متون تاریخی کشورشان دارند. بنابراین، زمانی که آمازون کانادا فروش صندل هایی با طرح پرچم هندوها و مهاتما گاندی را آغاز کرد، بسیاری از هندی های جناح راست در رسانه های اجتماعی اقدام به ابراز جنجال پرداختند.

سیاستمداران هند همواره احساس احترام عمیقی برای شخصیت های تاریخی و نمادهای مهم ملی، پرچم ها، سرود ملی و متون تاریخی کشورشان دارند. بنابراین، زمانی که آمازون کانادا فروش صندل هایی با طرح پرچم هندوها و مهاتما گاندی را آغاز کرد، بسیاری از هندی های جناح راست در رسانه های اجتماعی اقدام به ابراز جنجال پرداختند.
قدرت خشم رسانه های اجتماعی به حدی بود که در حکومت هم نفوذ کرد و سپس سیاستمداران به نهضت پیوستند و آمازون را با عواقب ناگوار تهدید کردند.
این کار با وزیر امور خارجه، سوشاوا سوارج آغاز شد، که همچنین برای استفاده از توییتر برای کمک به مهاجران هندوستان در خارج از کشور و یا هماهنگ کردن ماموریت های نجات در یمن و افغانستان شناخته می شود، و خونسردی خود را در مواجه با یک پادری با پرچم هند از دست می دهد.
در یک توییت عمومی او به کمیسیون عالی هند در کانادا دستور داد تا این موضوع را حل کند.
او حتی یک قدم جلوتر رفت و از آمازون کانادا خواست که موارد را حذف کند یا با عواقب قانونی را از جمله حذف ویزا برای کارکنان این شرکت روبرو شود.

وزیر-هند-آمازون-را-تهدید-می-کند-2
قانونی وجود دارد که تضمین می کند نمادهای ملی هندوها تحقیر نشود البته این یک قانون هندی است، نه یک قانون کانادایی. و این موارد توسط فروشندگان شخص ثالث فروخته شدند، نه مستقیما توسط آمازون، اما شرکت آمازون با این حال این موارد را حذف کرد.

آمیتا آگاروال معاون کل آمازون هند به سوشاوا ساراج نوشت: آمازون متعهد به احترام به قوانین و آداب و رسوم هند است. آمازون از این موضوع که این اقلام ارائه شده توسط فروشنده ثالث در کانادا باعث آسیب رساندن به احساسات مردم هند شده است متأسف است. در هیچ زمانی ما قصد نداریم یا منظورمان این نیست که احساسات مردم هند را جریحه دار کنیم.