test-USMLE

آزمون USMLE

آزمون USMLE یا United States Medical Licensing Examination برای دریافت گواهینامه تأییدیه مهارت پزشکی جهت طبابت یا ادامه تحصیل در ایالات متحده آمریکا برگزار می شود. تمامی فارغ التحصیلان رشته های پزشکی در داخل و خارج از ایالات متحده آمریکا برای ادامه تحصیل و یا کار موظف به شرکت در این آزمون هستند. علاوه بر[…]