6

اتصال کارت های Travel-EZ به PayPal

چگونه می توانید یک اکانت پیپال برای خود تشکیل دهید؟ توضیحات زیر راهنمایی برای وریفاید کردن ویزاکارت بر روی حساب پی پال می باشد. در نظر داشته باشید امکان تغییر مراحل یا ضوابط پی پال در هر زمانی امکان پذیر است. این مقاله صرفا راهنمایی برای مشتریان سایت ارزان سفر می باشد.  قبل از هر کاری[…]