sevis-fee-giude

راهنمای تصویری پرداخت SEVIS FEE

سویس فی مخفف Student and Exchange Visitor Information System می‌باشد. کسانی که متقاضی ویزای F-1 هستند می‌بایست ۲۰۰ دلار، صرف‌نظر از محل سفارت‌، به عنوان SEVIS FEE که به I-901 Fee هم مشهور است بپردازند. ضمناً Non-Refundable هست و قابل انتقال به دیگری نیست. این ۲۰۰ دلار جدای از ۱۶۰ دلاری است که برای مصاحبه[…]