paypal

ما کدام پرداخت های پی پال را انجام میدهیم

برای اینکه پرداخت های مربوط به پی پال که در سایت cheapsafar.com ثبت میکنید با موفقیت انجام شود باید به مجموعه ای از نکات زیر توجه کنید: الف: اگر نوع سفارش شما از نوع پرداخت با پی پال باشد: برای این منظور در اکثر موارد شما در سایت مورد نظر باید اکانت داشته باشید. حتما[…]