Craigslist

چگونه به صورت امن از Craigslist.org خرید کنیم؟

اگر به دنبال یک معامله ی خوب هستید Craigslist.org می تواند یک منبع عالی باشد. اگر قصد دارید به یک آگهی Craigslist.org پاسخ دهید، مهم است که اقدامات احتیاطی اولیه را انجام دهید. با روشی مناسب، می توانید یک معامله خوب داشته باشید و از کسانی که تلاش می کنند از شما سرقت کنند، دور بمانید. 1-[…]