23andMe-4

مطالعات ژنتیک 23andMe

یک شرکت مراقبت های بهداشتی دیجیتال که می خواهد بازار مصرف کننده را برای آزمایش ژنتیک گسترش دهد، برای انجام این کار، سرمایه ی زیادی نیاز دارد. 23andMe یک شرکت ژنتیک و بیوتکنولوژی شخصی که در Mountain View واقع در کالیفرنیا واقع شده است، 250 میلیون دلار از یک گروه سرمایه گذاری به رهبری Sequoia Capital[…]