3

آموزش خرید از گوگل پلی GooglePaly

ابتدا وارد صفحه اصلی google play شوید ، می توانید نرم افزار مورد نظر را در دسته بندیهای موجود انتخاب نمایید.  شکل 1 : صفحه اصلی نرم افزار Google Play بعد از انتخاب برنامه مورد نظر ، بر روی قیمت نمایش داده شده در کادر آبی رنگ کلیک نمایید.  شکل 2 : کلیک بر روی[…]