acca

دوره آموزشی ACCA چیست؟

دوره آموزشی ACCA  : (The Association Of Chartered Certified Accountants) بزرگترین مجموعه حسابداری و حسابرسی مالی در دنیا است که با 210000 دانشجو و 110000 عضو در 170 کشور دنیا مشغول به فعالیت است. آدرس سایت این دوره www.acca.org است که می توانید از طریق آن ثبت نام کنید. این دوره در هر جای دنیا[…]