پرداخت-بدهی-با-استفاده-از-ایبی-3

پرداخت بدهی با استفاده از eBay

فروش در eBay می تواند یک سرگرمی جالب باشد، اما برای یک زن و شوهر این کار به معنای پرداخت بدهی 77 هزار دلار وام های دانشجویی در تنها سه سال است. کیت و شوهرش جاش یک کوه بدهی را با استفاده از اصول دیو رامزی، eBay و نظم و انضباط پرداخت کردند. وام های[…]