usvisa-cheapsafar-bot-8

از وقت باز سفارت آمریکا با خبر شوید

از وقت های باز سفارت آمریکا باخبر شوید! برای گرفتن ویزای دانشجویی و یا هر نوع ویزای دیگر بعد از پرکردن فرم  Ds-160 یا اپلیکیشن فرم، باید وقت محاسبه سفارت آمریکا تعیین شود تا توسط افسر صدور ویزا مورد محاسبه قرار بگیرد ودر صورت تایید ویزا صادر شود. سایت ارزان سفر رباتی در برنامه تلگرام[…]

us-sefarat

راهنمای تصویری پرداخت تعیین وقت سفارت آمریکا

بمنظور پرداخت هزینه تعیین وقت سفارت آمریکا از طریق گیفت کارت های ویزا می‌توانید مراحل ذیل را که بصورت مبسوط برای شما به همراه تصویر مرحله به مرحله نمایش داده‌شده است، ملاحظه فرمائید. قدم اول مطمئن شوید که فرم درخواست الکترونیکی ویزای غیرمهاجرتی، DS-160، را برای تک تک اعضای گروه پر نموده و شماره تأییدیه[…]