bot-ets.3

اطلاع از وقت آزمون تافل در کانال تلگرام

برای اطلاع ازتاریخ آزمون تافلIBT ضمن اینکه با مراجعه به سایت ارزان سفر می توانید از وقت های آزمون تافل باخبر شوید، همچنین می توانید عضو کانال تلگرامی شوید که سایت ارزان سفر برای راحتی متقاضیان که قصد ثبت نام آزمون تافل و اطلاع از وقت های آزمون تافل را دارند،طراحی کرده است. ابتدا وارد[…]