download

هواپیماهای بدون سرنشین آمازون در هند

آمازون فایل ثبت اختراع را برای استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین به منظور تحویل کالا در هند ارائه داده است. این سیستم منحصر به فرد نشانه هایی را در مورد مقیاس های چند بعدی ایجاد می کند که نشانگرهای سیاه و سفید هستند که به مسیر هواپیماهای بدون سرنشین کمک می کنند تا یک مسیر[…]