نحوه محاسبه نمره و گزارش آزمون GRE (GRE Test)

نحوه محاسبه نمره و گزارش آزمون GRE

نحوه محاسبه نمره و گزارش آزمون GRE برای اکثر متقاضیان آزمون GRE، سوال پیش می آید نحوه محاسبه نمره آزمون GRE به چه صورت است. دراین مبحث سایت ارزان سفر به دو سوال پر تکرار متقاضیان آزمون GRE که درسایت ETS پاسخ داده شده است، می پردازد. به بخش های استدلال کیفی و استدلال کمی[…]