usvisa-cheapsafar-bot-8

از وقت باز سفارت آمریکا با خبر شوید

از وقت های باز سفارت آمریکا باخبر شوید! برای گرفتن ویزای دانشجویی و یا هر نوع ویزای دیگر بعد از پرکردن فرم  Ds-160 یا اپلیکیشن فرم، باید وقت محاسبه سفارت آمریکا تعیین شود تا توسط افسر صدور ویزا مورد محاسبه قرار بگیرد ودر صورت تایید ویزا صادر شود. سایت ارزان سفر رباتی در برنامه تلگرام[…]