Create-a-Couchsurfing-Event-main

شروع یک رویداد در Couchsurfing

همان طور که حتما می دانید Couchsurfing یک سرویس مهمان نوازی و وب سایت شبکه ی اجتماعی می باشد. این وب سایت ابزاری برای اعضا می باشد تا هنگام سفر به عنوان مهمان در خانه شخص میزبان اقامت کنند، با اعضای دیگر سایت ملاقات کنند، و یا در یک رویداد شرکت کنند. برای مطالعه و آشنایی[…]