رکورد-شکنی-فروش-آنلاین-تعطیلات-2017-2

رکورد شکنی فروش آنلاین تعطیلات 2017

فروش آنلاین تعطیلات در 21 روز اول نوامبر نسبت به سال گذشته بیش از 17.9 درصد افزایش داشته است و هر روز در ماه جاری فروش آنلاین به بیش از 1 میلیارد دلار می رسد. و حتی روزهایی با فروش بیشتر آنلاین پیش رو است. فصل تعطیلات 18 روز است که بیش از 2 میلیارد[…]