danmark greencard

راهنمای تصویری گرین کارت دانمارک

پرداخت هزینه اقامت (گرین کارت) دانمارک  به این فرم مراجعه کنید.   جهت اخذ گرین کارت دانمارک ابتدا وارد سایت  www.nyidanmark.dk شوید . برای شروع کار اینجا کلیک کنید. پس از ورود ابتدا روند انجام کار برای شما توضیح داده شده است که مراحل به این ترتیب می باشد: انتخاب نوع گرین کارت دانمارک وارد[…]