top-universities

دانشگاه‌های برتر دنیا کدامند؟

گردشگر علمی یکی از مهمترین منابع درآمد دانشگاه‌های دنیاست. دانشگاه‌هایی که با کسب درآمد از دانشجویان خود، سعی می‌کنند تا قدمی کوچک در راه ارتقای دانش بشری بردارند. این گردشگر فقط در محیط دانشگاه پولش را خرج نمی‌کند، بلکه مهاجرت او به شهر مقصد می‌تواند رونق اقتصادی با خودش بیارود. از سوی دیگر ارتقای سطح[…]