زanada-e‑commerce-growth-in-2017-2

رشد خرده فروشان آنلاین کانادا

فروش خرده فروشان آنلاین کانادا در حال افزایش است و سه برابر بیشتر از رشد فروش خرده فروشی الکترونیکی در کانادا است و چهار برابر بیشتر از رشد متوسط بازار خرده فروشان رده بالای ایالات متحده است. خرده فروشان آنلاین مستقر در کانادا در سال 2017 قدرتمند شده اند و ردیابی فروش آنها در سال[…]