خرده فروشی آنلاین و تجارت الکترونیک-3

خرده فروشی آنلاین و تجارت الکترونیک

گزارش دهی خرده فروشان اینترنت جدید، 10 شرکت برتر فناوری را در 30 دسته تکنولوژی رتبه بندی می کند. بسیاری از شرکت های فناوری و تجارت الکترونیک در حال حاضر در نقطه ی مثبت قرار دارند. این به این دلیل است که خرده فروشان آنلاین محتاج خدمات آنها هستند. به گفته یک نظرسنجی خرده فروشی[…]