99

جی ار ای: راهنمای تصویری ثبت نام آزمون

آموزش ساخت اکانت جی ار ای برای ثبت نام این آزمون ابتدا نیاز است که در سایت ETS در قسمت جی ار ای اکانت خود را بصورت کامل بسازید. برای این کار ابتدا به سایت ETS راجعه نمایید.   و مطابق تصویری آزمون جی ار ای را انتخاب کنید. جی ار ای     سپس برای[…]