location-time-TOEFL-1

راهنمای تصویری تغییر مکان یا زمان آزمون تافل

همه متقاضیان آزمون تافل می توانند تا حداکثر 4 روز کاری قبل از آزمون ، تاریخ یا مکان آزمون را از طریق پنل کاربری خود از سایت ETS با پرداخت 60 دلار تغییر دهند . این آموزش برای کسانی است که از طریق کارت ارزی و توسط خودشان پرداخت صورت گیرد . برای پرداخت تغییر[…]