tafel-zaman

آموزش تصویری تغییر زمان یا مکان آزمون تافل

جهت تغییر زمان یا مکان آزمون تافل از طریق این لینک اقدام نمائید. مهلت تغییر زمان یا مکان آزمون تافل iBT تا سه روز قبل از تاریخ برگزاری آزمون است. برای تغییر زمان یا مکان آزمون ابتدا وارد سایت مربوطه به آدرس www.ets.org شوید و با شناسیه کاربری و رمز عبورتان وارد حساب کاربری شوید.[…]