آموزش تصویری کامل کردن فرم ویزای الکترونیکی (E-viza)گرجستان

آموزش تصویری کامل کردن فرم ویزا گرجستان (E-visa)

آموزش تصویری کامل کردن فرم ویزا گرجستان (E-visa) برای کامل کردن فرم ویزای الکترونیکی گرجستان (E-visa)  به وب سایت صدور ویزای الکترونیکی وزارت خارجه گرجستان مراجعه کنید. توضیحات مختصر در باره  E-VISA گرجستان : E_ ویزا، ویزای کوتاه مدت است که بدون نیاز به مراجعه به سفارت و یا کنسولگری گرجستان طی سه مرحله، درخواست، پرداخت[…]