practical-applications-travel

کاربردی ترین اپلیکیشن ها برای سفر (قسمت دوم)

4- GoEuro GoEuro.com یک موتور جستجو است. که به کاربران اجازه می دهد که قیمت و زمان سفر گزینه های هوایی، راه آهن و اتوبوس را در یک جستجو مقایسه کنند. این اپلیکیشن از کاربردی ترین اپلیکیشن ها برای سفر است. که می تواند برای پیدا کردن بلیط مسافرت در اروپا بسیار مفید واقع شود.[…]

practical-applications-travel

کاربردی ترین اپلیکیشن ها برای سفر (قسمت اول)

قبل از ظهور تلفن های هوشمند، همیشه تهیه دفترچه های راهنمای مسافرین و نقشه شهرها و جاده ها از موارد ضروری هر سفری بود. اما امروزه با فراگیر شدن تجهیزات هوشمند دیگر نیازی به وسایل سنتی نیست. بلکه با اپلیکیشن های مفید می توان تمام نیازها را برطرف کرد. در این مقاله به شما چند[…]