amazon-buy-iran-01

نحوه خرید از آمازون و پیدا کردن کالا در سایت آمازون و نحوه ارسال لینک ها برای ما

برای نحوه خرید از آمازون و پیدا کردن کالا در سایت آمازون ابتدا وارد سایت آمازون می شوید . در صورتی که نام کالای درخواستی خود را می دانید آن را به طور کامل در قسمت نشان داده شده در تصویر وارد نمایید . حال فرض کنیم شما به دنبال اجناسی برای خانم ها هستید .[…]