Early_Holiday_Banner-686x350

آغاز فروش تعطیلات

فروش تعطیلات آنلاین، به شدت شروع به کار کرده است، زیرا اطلاعات جدید منتشر شده از صبح امروز از شرکت Adobe Systems Inc. نشان می دهد فروش آنلاین تعطیلات نسبت به ماه نوامبر سال گذشته 19.8 درصد افزایش داشته است. ادوبی می گوید، علاوه بر این، در هر روز از 1-11 نوامبر (روز سربازان) بیش[…]