filling the application form

پرداخت ارزی اپلیکیشن فی دانشگاه ها

پرداخت Apllication Fee همه ساله بسیاری از دانشجویانی که قصد ادامه تحصیل در خارج از کشور را دارند به دنبال آن هستند تا دانشگاه های مختلفی را برای ادامه تحصیل انتخاب کنند. برای به سرانجام رسیدن این قصد دانشجویان، مراحل و ومدارک مختلفی نیاز است؛ یکی از این مراحل پر کردن درخواست پذیرش از دانشگاه[…]